Bedømmelse

Fjerkræ "biblen" Skandianavisk Fjerkræstandard

De dommere som benyttes på Fjerkræ udstillingerne landet over er uddannet af Danmarks Fjerkræavler- forening for Raceavl, uddannelsen tager 3 år.

r en dommer bedømmer dine dyr gøres det i henhold til den standard der er for den eller de pågældende racer som han nu en gang er sat til at bedømme på udstillignen. Alle god- kendte racer i Danmark er optegnet i Skandianavisk Fjerkræstandard.  Dyrene bedømmes på et poient kort som er opdelt i afsnit således at dommeren skal tage stilling til alle dyrets områder. Dyrene dømmes efter en 100 p. skala for dele således

30 p til Livskraft, type, kropsform og det for racen typiske(kardinalpunkter)

10 p til pleje og udstillingsstand

10 p til størrelse og vægt(kropsrummelighed)

10 p til ryg vinge og hale stilling

15 p til Hoved dele

20 p til farve og fjerdragten

 5 p til Løb og tæer

En dommers fornemmeste opgave på en udstiling er at finde dyrets goder, for det er som i en retsal at man er uskyldig indtil andet er bevist. Alle fejl på et dyr bedømmes efter forkomst graden, og hvordan dommeren ser den pågældende lille/store fejl, og så trækker det antal poient han mener at der skal trækkes. Et dyr kan så have en fejl så dommeren er nødt til at slå dyret ud og give det 0 poient, det er det vi kalder en A - Fejl. Dyr med disse fejl får 0 p fordi at fejlen i de allerfleste tilfælde er genetisk meget arvelige.

 A - Fejl kan forekomme i alle dyrets dele, det kan være kamfejl i form af en Tvillingtak(2 takker er sammengroet) Bitak( en ekstra lille tak på kanten af en anden tak) eller en Hjortetak(en udvækst på kambladet) manglende farve i øjen iris, dyret kan have en skæv ryg eller et skævt bryst ben, dyret kan have duehale(dvs. styrefjerene ligger vandret) dyret kan have splitvinge(fejl i vingeled) Dyret kan have andefod(bagtåen er trukket frem ved siden af de andre) der kan være graverende farvefejl, eller krus og krøller på et glat fjeret dyr. 

Og så der der de A-Fejl man selv kan gøre noget ved, dun mellem tæer eller fjer på løb, dem kan man fjerne med en negl eller pincet lige inden udstillingen, man kontrollere at dyret ikke har utøj, kalkben

Bitakken er er A - Fejl og meget arvelig i videre avl
Hjortetakker en A - Fejl og meget arvelig i videre avl.
Tvilling tak A-Fejl og meget arveligt
Andefod A-fejl og meget arveligt(degenerations tegn)
Due hale A.fejl
Due hale A.Fejl
Den samme set fra oven