Klubbens Præmieregler

Præmie montre fra udstillingen 2010 med udstilling af æg i forgrunden

Præmieregler for Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegns udstillinger

Høns

Vandrepokaler

1                    Klubbens vandrepokal 5 dyr st.

2                    Klubbens vandrepokal 3 dyr dv.

3                    Klubbens vandrepokal 5 dyr dv.

4                    Klubbens vandrepokal 3 dyr st. 

5                    Klubbens 60 års jubilæumsvandrepokal 3 dyr st/dv.

6                    Chr. Schmidts vandrepokal 3 dyr. st/dv.

7                    Peter Sørensens vandrepokal 3 dyr st/dv.

8                    Svend Lauersens vandrepokal 3 dyr st/dv.

9                    Kasper Jacobsens vandrepokal 3 dyr dv.

10                  Focus vandrepokal 3 dyr st/dv.

11                  Emil Sørensens Vandrepokal 3 dyr st/dv.

Pokalerne tildeles i nævnte rækkefølge og kan ikke erhverves sammen med andre af de

nævnte pokaler. Alle 11 pokaler skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive

ejendom

Klubbens Juniorpokal 3 dyr st/dv.: skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive

ejendom

Vesthimmerlands Juniorpokal 3 dyr st/dv.: Skal vindes 3 gange i træk for at blive ejendom

60 års jubilæums Juniorpokal 3 dyr st/dv.: Skal vinde 3. gange i træk for at blive ejendom

Juniorpokalerne kan ikke erhverves sammen med pokalerne 1 – 11

Klubbens vandrepokal: Bedste hane st/dv.

Klubbens vandrepokal: Bedste høne st/dv.

Tillægspokaler som skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Medlemmernes vandrepokal: Æg store dyr

Medlemmernes vandrepokal: Æg dværge

Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Klubbens Derbypokal: 1,0 st/dv.

Klubbens Derbypokal: 0,1 st/dv

For at deltage i konkurrencen om disse 2 pokaler skal udstillerne senest den 1. juli tilmelde sine ringnumre, der kan max tilmeldes 1,1 af hver race og farve og kun ungdyr fra det pågældende år, tilmelding foregår til den af bestyrelsen udpegede protokolfører, denne

sørger for at protokollen straks efter sidste tilmelding, underskrives af klubbens revisor.

Pokalerne skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

Vandrepokal 3,0 store: tillægspokal skal vindes 3 i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Lis og Benny Pedersens Vandrepokal: Tildeles højest kårede 3,3 i st/dv. Tillægspokal, skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

Johannes Blohms Mindepokal: Tildeles den udstiller som har de 5 højest kårede dyr i samme race og farve, og ingen af de 5 dyr er kåret med mindre end 92 p.

Tillægspokal og skal køre på mindst 10 udstillinger fra og med udstillingen 2018, pokalen skal derefter vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Torben Blohm´s Klubmesterfad: Tildeles den udstiller som har de 5 højest kårede dyr st/dv i samme race og farve, og ingen af de 5 dyr kåret med mindre end 92 p.

Tillægspokal kan ikke vindes til ejendom

Ærespræmier

Ærespræmier tildeltes efter værdi, og fra højst kårede trio og nedefter, så længe at de skænkede rækker. De til udstillingen skænkede Ærespræmier fordeles forholdsmæssigt således at hverken høns eller duer forfordeles 

1. præmier (kåringspræmier)

1.      Præmier tildeles de præmieberettigede trioer som ikke opnår en ærespræmie

Præmieberettigelse Høns

For at opnå præmie skal begge køn være repræsenteret i en trio, altså 1,2 eller 2,1 trioen skal opnå mindst 275 p og ingen dyr må være under 92 p. for en ærespræmie og under 91 p. for en 1. præmie (kåringspræmie)

Præmieregler for Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegns udstillinger

Duer

Vandrepokaler

1 Aage M. Simonsens 70 års Vandrepokal

2 Lene og Hans Peter Ingvartsens vandrepokal

Pokalerne tildeles i nævnte rækkefølge og kan ikke erhverves sammen med andre af de nævnte pokaler.  Pokaler skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Klubmester Bliver den udstiller som har de 5 højest kårede dyr i samme race og farve, og ingen af de 5 dyr, kåret med mindre end 92 p.

Tillægspokal kan ikke vindes til ejendom

Klubbens vandrepokal: Bedste han due

Klubbens vandrepokal: Bedste hun due

Tillægspokaler som skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Ærespræmier

Ærespræmier tildeltes efter værdi, og fra højst kårede trio og nedefter, så længe at de skænkede rækker. De til udstillingen skænkede Ærespræmier fordeles forholdsmæssigt således at hverken høns eller duer forfordeles 

1. præmier (kåringspræmier)

1. præmier tildeles de præmieberettigede trioer som ikke opnår en ærespræmie

Præmieberettigelse duer

For at opnå præmie skal begge køn være repræsenteret i en trio, altså 1,2 eller 2,1 trioen skal opnå mindst 275 p og ingen dyr må være under 92 p. for en ærespræmie og under 91 p. for en 1. præmie (kåringspræmie)

Præmiering af æg

Præmier i forhold til det antal hold æg som er tilmeldt.

Indtil 20 hold æg tilmeldt 2 ærespræmier og 1 1. præmie

25 – 30 hold æg tilmeldt 2 ærespræmier og 2 1. præmier

35 – 40 hold æg tilmeldt 3 ærespræmier og 2 1. præmier

45 - 50 hold æg tilmeldt 3 ærespræmier og 3 1. præmier

55 – 60 hold æg tilmeldt 4 ærespræmier og 3 1. præmier

Præmier og pokaler fordeles af den pågældende dommer

Fodringe

Ingen dyr må udstilles uden fast D.F.f.R. eller DRF fodring

Alle dyr skal udstilles med egne faste fodringe for at opnå æres. eller vandrepræmie

Udstiller man med en anden opdrætters ringe, kan man kun opnå en 1. præmie

I tvivls spørgsmål omkring ring nr. skal ringsedlen forevises på forlangende jfr. klubbens

vedtægter § 1 stk. 2

Præmier ved Haneskuet

Her kåres de bedste avls haner, og der kan udstilles indkøbte dyr.

Der er mindst præmie til nr. 1-2-3 i følgende kategorier.

Stor race let

Stor race svær

Dværg race let

Dværg race svær

Kalkun Haner

Gaser

Andrikker

Præmierne fordeles af haneskuets dommere

  ÆG Landsudstilling

Hvert år lørdag før Palme søndag afholder Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegn Æg udstilling i Lunden. Alle medlemmer af D. F. f. R kan deltage derfor navnet Æg – Landsudstilling.

Der vil være mindst 1 ærespræmie for hver 12 hold tilmeldte æg.

Æggene bedømmes af Dommere fra Dommerringen

I øvrigt følges Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls fordelingsregler

Ved generalforsamlingen 25/2 2022 er præmie reglerne ændret således at Fjerkræ og Duer har hver sin præmie række