Klubbens Præmieregler

Præmie montre fra udstillingen 2010 med udstilling af æg i forgrunden

Præmieregler for Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegns udstillinger

 

Vandrepokaler

 

1                    Klubbens vandrepokal 5 dyr st.

2                   Klubbens vandrepokal 3 dyr dv.

3                   Klubbens vandrepokal 5 dyr dv.

4                   Klubbens vandrepokalpokal 3 dyr st.

5                   Klubbens 60 års jubilæumsvandrpokal 3 dyr st/dv.

                  Chr. Schmidts vandrepokal 3 dyr. st/dv.

7                   Peter Sørensens vandrepokal 3 dyr st/dv.

                  Svend Lauersens vandrepokal 3 dyr st/dv.

9                   Kasper Jacobsens vandrepokal 3 dyr dv.

10                  Focus vandrepokal 3 dyr st/dv.

11                 Emil Sørensens vandrepokal 3 dyr st/dv. 

Pokalerne tildeles i nævnte rækkefølge og kan ikke erhverves sammen med andre af de nævnte pokaler. Alle 11 pokaler skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

 

Klubbens Juniorpokal 3 dyr st/dv.: skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

Vesthimmerlands Juniorpokal 3 dyr st/dv.: Skal vindes 3 gange i træk for at blive ejendom

Klubbens 60års jubilæums juniorpokal 3 dyr st/dv.: skal vindes 3 gange i alt for at blive ejendom

Juniorpokalerne kan ikke erhverves sammen med pokalerne 1 – 11


Aage M. Simonsen´s 70 års pokal: kan kun Tildeles duer bedste 1,2 eller 2,1, skal køre 5 år fra og med 2015  der efter skal den vindes 3 gange i træk eller 5 gange ialt for at blive til ejendom  

 

Klubbens vandrepokal: Bedste hane st/dv.

Klubbens vandrepokal: Bedste høne st/dv.

Tillægspokaler som skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

 

Medlemmernes vandrepokal: Æg store dyr

Medlemmernes vandrepokal: Æg dværge

Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

 

Klubbens Derbypokal: 1,0 st/dv.

Klubbens Derbypokal: 0,1 st/dv

For at deltage i konkurrencen om disse 2 pokaler skal udstillerne senest den 1. september tilmelde sine ringnumre, der kan max tilmeldes 1,1 af hver race og farve og kun ungdyr fra det pågældende år, tilmelding foregår til den af bestyrelsen udpegede protokolfører, denne sørger for at protokollen straks efter sidste tilmelding, underskrives af klubbens revisor. Pokalerne skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom.

 

 

Vandrepokal 3,0 stor

Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange ialt for at blive ejendom 


Lis og Benny Pedersens Vandrepokal: Tildeles bedste 3,3 st/dv.
Tillægspokal, skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom


Johannes Blohms Mindepokal: Tildeles den udstiller som har de 5 højest kårede dyr i samme race og farve , og ingen af de 5 dyr er kåret med mindre end 92 p.

Tillægspokal og skal køre på mindst 10 udstillinger fra og med udstillingen 2018, pokalen skal derefter vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at blive ejendom

 

Torben Blohm´s Klubmesterfad: Tildeles den udstiller som har de 5 højest kårede dyr st/dv i samme race og farve, og ingen af de 5 dyr kåret med mindre end 92 p.

Tillægspokal kan ikke vindes til ejendom

 

Ærespræmier

Ærespræmier tildeltes efter værdi, og fra højst kårede trio og nedefter, så længe at de skænkede rækker. Dog falder byrådets ærespræmie nr. 1 altid sammen med pokal nr. 1

 

1. præmier (kåringspræmier)

 

1. præmier tildeles de præmieberettigede trioer som ikke opnår en ærespræmie

 

Præmieberettigelse

 

For at opnå præmie skal begge køn være i en trio, altså 1,2 eller 2,1 Trioen skal mindst opnå 273 p. og ingen dyr må være under 90 p.

 

Præmiering af æg

 

Præmier i forhold til det antal hold æg som er tilmeldt.

Indtil 20 hold æg tilmeldt 2 ærespræmier og 1 1. præmie

25 – 30 hold æg tilmeldt 2 ærespræmier og 2 1. præmier

35 – 40 hold æg tilmeldt 3 ærespræmier og 2 1. præmier

45 - 50 hold æg tilmeldt 3 ærespræmier og 3 1. præmier

55 – 60 hold æg tilmeldt 4 ærespræmier og 3 1. præmier

Præmier og pokaler fordeles af den pågældende dommer

 

 

Fodringe

 

Ingen dyr må udstilles uden fast D.F.f.R. fodring

 

Alle dyr skal udstilles med egne faste fodringe for at opnå æres. eller vandrepræmie

 

Udstiller man med en anden opdrætters ringe, kan man kun opnå en 1. præmie

 

I tvivls spørgsmål omkring ring nr. skal ringsedlen forevises på forlangende jfr. klubbens vedtægter § 1 stk. 2

 

 

Præmier ved Haneskuet

 

Her kåres de bedste avls haner, og der kan udstilles indkøbte dyr.

 

 

Der er mindst præmie til nr. 1-2-3 i følgende kategorier.

Stor race let

Stor race svær

Dværg race let

Dværg race svær

Kalkun Haner

Gaser

Andrikker

Præmierne fordeles af haneskuets dommere

 

ÆG Landsudstilling

 

Hvert år lørdag før Palme søndag afholder Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegn Æg udstilling i Lunden. Alle medlemmer af D. F. f. R kan deltage derfor navnet Æg – Landsudstilling.

 

Der vil være mindst 1 ærespræmie for hver 12 hold tilmeldte æg

 

Æggene bedømmes af Dommere fra Dommerringen

 

 

I øvrigt følges Danmarks Fjerkræavlerforenings for Raceavl´s fordelingsregler

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE